Připraveni na Nečekané: Jak Barevný Kód Jeffa Coopera Chrání Před Aktivními Útočníky

Barevný kód Jeffa Coopera je systém, který se používá k rozpoznání úrovně vnímání situace a připravenosti k obraně.

Jeff Cooper, instruktor střelby a expert na osobní obranu, tento systém zavedl s cílem pomoci lidem lépe rozumět tomu, jak se připravovat a reagovat na potenciální hrozby. V kontextu aktivního útočníka se jedná o klíčový nástroj, který může pomoci zachránit životy.

Barevný kód se skládá ze čtyř základních úrovní: bílá, žlutá, oranžová a červená. Každá z těchto úrovní odpovídá určité míře vnímání a připravenosti.

Úroveň Bílá – Nevědomí

Na této úrovni jedinec není vědom si svého okolí a nepřipravuje se na možnost hrozby. V této fázi jsou lidé často pohlceni svými myšlenkami nebo technologiemi, jako jsou smartphony, a nevšímají si dění kolem sebe. Tento stav je nejnebezpečnější, protože jedinec je zcela nepřipraven na jakoukoli náhlou hrozbu. Typickým příkladem této situaci je například chůze temnou uličkou v noci se zapnutými sluchátky na maximální hlasitost.

Představte si, že jste útočník a máte za cíl takovou oběť. Oběť co vás nevidí, neslyší a psychicky není připravená bojovat o život. Je to až moc lehké, nemyslíte?

Častou výpovědí obětí v této úrovni je: Vůbec nevím, co se stalo. Vůbec jsem to nečekal(a). Nevím, odkud se útočník vzal a co chtěl. Nevím, co jsem měl(a) dělat apod….

Úroveň Žlutá – Obecná připravenost

V této úrovni jedinec zůstává uvolněný, ale vědom si svého okolí. Tato fáze neznamená paranoidní neustálé vyhlížení hrozby, ale spíše udržování zdravého vědomí o tom, co se děje v okolí. Jedinec je připraven na možnost, že by se mohla objevit hrozba, a je schopen rychle a efektivně reagovat.

Opět si můžeme uvést příklad se sluchátky a chůzí v temné uličce. Pokud se opravdu prostoru nelze vyhnout a nezbývá nám nic jiného než prostorem projít, ztište hudbu nebo ji zcela vypněte, sundejte sluchátka a buďte ostražití. Vnímejte osoby kolem sebe, vzdalte se z míst, kde není úniku nebo od míst, kde by vás útočník mohl lehce překvapit. Uvědomte si, kde máte například pepřový sprej a zda je připravený k použití. Nebuďte paranoidní, buďte připravení.

Buďte zkrátka připraveni jednat – UTÉCT, SCHOVAT SE, BOJOVAT! Nedávejte útočníkům zbytečné šance navíc.

Úroveň Oranžová – Specifické ohrožení

Na úrovni oranžové je si jedinec vědom konkrétní hrozby nebo potenciálního nebezpečí. V tomto stavu začínáme formulovat plány, jak bychom mohli reagovat, pokud by hrozba eskalovala. To zahrnuje různé možnosti deeskalace konfliktu, možnosti úniku, skrýše nebo dokonce způsoby, jak se může bránit, pokud je to nevyhnutelné. Nejčastěji se v tomto stavu mysli pohybují příslušníci bezpečnostních složek (vojáci na misích, policisté při výkonu služby) ale také záchranáři, hasiči a jiní…

Jednoduše je to stav mysli „Vím co se může stát, jsem na to připravený a jdu do toho“.

Úroveň Červená – Akce

Poslední úroveň, červená, znamená, že hrozba je bezprostřední a je třeba konat – utéct, schovat se nebo bojovat. Jedinec již má předem připravený plán akce a nyní je čas jej realizovat. To může zahrnovat únik, skrýš nebo obranu proti útočníkovi. Klíčem je zachovat klid a jednat rozhodně.

Adrenalin, tep a přirozené mechanismy mozku a těla, které v sobě máme od nepaměti jsou aktivovány s jediným cílem PŘEŽÍT.

Tato reakce je součástí vrozeného mechanismu mozku, aktivovaného v extrémních podmínkách. Při aktivaci dochází k zvýšení srdeční frekvence, rozšíření dýchacích cest a zvýšení hladiny cukru v krvi, což tělu umožňuje rychlou a efektivní reakci. Tento proces je klíčový a důležitý pro přežití v situacích, kdy je třeba rychle utéct nebo čelit situacím, které nás ohrožují na životě.

Jako příklad si můžeme uvést situaci "predátor a kořist". Antilopa, která uniká před predátorem, který ji chce zabít a sežrat dokáže vyvinout větší rychlost, běžet a unikat déle s daleko větší intenzitou než je obvyklé a pokud dojde na fyzický kontakt s predátorem, bojuje o život do poslední chvíle.

 

Příprava na hrozbu aktivního útočníka

Je potřeba si uvědomit, že není vždy možné, pro netrénovaného jedince, přejít z bílé fáze, tedy „Nevědomí“ do fáze červené tedy „Akce“.

Úspěšnost obrany jedinců v bílé fázi je tedy minimální.

Je proto potřeba si být neustále vědom svého okolí, vnímat situaci a počítat s tím, že slovo bezpečí je pojem, který není trvalý.

Použití barevného kódu Jeffa Coopera může být významným prvkem při přípravě na hrozbu aktivního útočníka. Vzděláváním a tréninkem můžeme zlepšit naši schopnost přejít z bílé do žluté úrovně, což je klíčové pro zvýšení naší bezpečnosti v každodenním životě. To zahrnuje trénink situačního podvědomí, sebeobrany a první pomoci, stejně jako psychologickou přípravu na stresové situace.

Výcvik a simulace různých scénářů mohou dále zvýšit naši schopnost rychle reagovat v případě skutečné hrozby. Cooperův systém barevných kódů je jednoduchý, ale účinný nástroj, který nám pomáhá zůstat vědomi našeho okolí a lépe se připravit na nečekané události.

Závěrem

Přestože nás žádný systém nemůže ochránit před veškerým nebezpečím, vědomost a příprava může výrazně zvýšit naše šance na přežití v případě hrozby aktivního útočníka. Barevný kód Jeffa Coopera je v tomto ohledu cenným nástrojem, který by měl být součástí širší strategie osobní bezpečnosti.

Nikdy nevíte, kdy se můžete ocitnout v nebezpečné situaci; naše kurzy vás vybaví dovednostmi, které vám mohou zachránit život. Připojte se k nám a získejte jistotu, že budete připraveni čelit nebezpečím nynějšího světa.

KURZY COMBAT AND TACTICS UNIVERSITY ZDE

 

Zpět do obchodu